Bytový dům Suchohrdelská

Znojmo

Bytový dům při ulici Suchohrdelská ve Znojmě byl opravdovou výzvou. Menší řešená parcela přímo sousedí s rušnou dopravní tepnou a v severní části odvrácené od vozovky prudce klesá. Stavba byla tedy umístěna na opačnou stranu pozemku s nutností vyřešit hlukovou zátěž. V opačném případě by velkoryse řešené byty ztratily svůj statut bydlení a nebylo by možné je přirozeně větrat.

Řešením problému se stal skleněný předsazený plášť ovinutý okolo všech obytných místností s okny. Nosná konstrukce pláště dovolila umístit velkorysé balkony pro pobyt na pomezí interiéru a exteriéru. Zvolené řešení díky osazení větracími klapkami podporuje lepší termoregulaci celého objektu. Vzhledem k netradičnímu řešení nebyl zbytek fasády výrazněji dekorován, aby nedošlo k upozadění hlavního principu stavby. Pouze zčásti zapuštěná hmota prvního podlaží je dekorována cihelným páskem.

Místo Znojmo
Rok 2020
Program Bytový dům
Status Architektonická studie, DÚR + DSP
Velikost 370 m²
Tým Ing. arch. Daniel Kuda,
Ing. arch. Jakub Formánek,
Bc. Veronika Hudínková