Bytový dům v Brně – sever

Brno

Urbanistické uspořádání řešené lokality je velmi složité, na úzkých a dlouhých parcelách je realizováno mnoho přístaveb a dvorních traktů – vzniká tak velmi hluboká zástavba s omezeným přístupem k dennímu světlu. V rámci návrhu vznikl bytový dům s jednotlivými byty řazenými za sebou. Každý byt má své prosvětlovací atrium, které současně tvoří menší soukromou zahradu. Výsledkem jsou velmi kvalitní byty se soukromou zelení při maximálním využití dané parcely. Do prostoru ulice je navržen standardní čtyřpodlažní objekt.

Místo Brno
Rok 2021
Program Bytový dům
Status DUR
Zast. plocha 700 m²