Domy v Horní Lhotě

Horní Lhota

Nová výstavba v Horní Lhotě u Blanska je tvořena rodinnými dvojdomy uspořádanými kolem nově navržené ulice. Urbanisticky soubor dotváří započatý blok a definuje tak okolí. Domy jsou jednoduchého čtvercového půdorysu, dva dohromady poté tvoří obdélník s průběžnou sedlovou střechou. Pro zajištění kompaktnosti uliční zástavby jsou mezi domy navrženy přístřešky, které mohou být v budoucnu nahrazeny garážemi. Funkčně jsou domy členěny na společenskou zónu ve spodním podlaží a soukromé pokoje v patře.

Místo Horní Lhota
Rok 2021
Program Soubor 14 RD
Status DUR
Zast. plocha