Bytový dům v Brně – Řečkovicích

Brno

Navržený dům se nachází v místě proluky s garážemi v jinak souvislé zástavbě vymezující náměstí. Okolní struktura sídel je různorodá, od novodobých bytových domů až po původní záhumenkové rodinné domky. V rámci urbanistického návrhu je předpokládána postupná přestavba starší zástavby na vícepatrové objekty. Mezi náměstím a dvorem je značný výškový rozdíl dvou podlaží, proto se dům z dvorního pohledu jeví mnohem větší. Parkování je v rámci úspory místa řešeno pomocí zakladačů přístupných z náměstí otevřeným vjezdem. Zde je také realizován hlavní vstup do budovy. Podkrovní byty jsou směrem do veřejného prostoru opatřeny lomenými střešními okny.

Místo Brno
Rok 2021
Program Bytový dům
Status DUR
Zast. plocha 158 m²