Parkovací dům

Znojmo

Území řešené soutěžním návrhem je rohovou parcelou vzniklou po odstranění původní části bloku obytných staveb, nacházející se při hlavní ulici v širším centru města. Parkování je v dnešní době problémem většiny měst. Je zároveň důležité i k takto utilitární a ryze funkční stavbě přistupovat kreativně. Navržený parkovací dům je ve své hmotě maximálním využitím dané parcely, od běžných parkovacích budov jej odlišuje práce s fasádami a nekonvenční přístup.

V objektu jsou využity ne příliš obvyklé parkovací rampy, jejich jedinečnou vlastností je možnost parkovat přímo na šikmé ploše, čímž se dosáhne značné úspory prostoru a maximálního využití pro parkovací stání. Návrh počítá krom běžných speciálních parkovacích ploch i s vyhrazenými prostory pro parkování motocyklů, elektromobilů a kol, které by bylo řešeno formou Biketoweru.

Hlavním prvkem odlišujícím parkovací dům od ostatních obdobných staveb je její plášť. Uliční fasády budou pomocí hliníkových perforovaných plechových panelů navazovat lineárním rastrovým systémem na okolní zástavbu anebo zdobit transparentní panoramatickou siluetou města.

Místo Znojmo
Rok 2020
Program Parkovací dům
Status Soutěž
Velikost 2000 m²
Tým Ing. arch. Daniel Kuda,
Ing. arch. Jakub Formánek,
Bc. Petr Kotek,
Bc. Anna Goncharenko