Dům Prometheus

Brno

Nový polyfunkční objekt se na nachází na místě zdemolovaného hostince a vytváří nové nároží rozvíjejícího se bloku zástavby. Sedmipodlažní objekt obsahuje zejména bytové jednotky, dále kanceláře, komerční prostory v parteru a nutné zázemí. Přízemí s prodejními plochami je z důvodu obslužnosti hluboké dispozice navrženo jako průchozí pasáž rozšiřující prostor ulice. Fasáda je navržená jednoduchá, metrická s odkazem na okolní zástavbu. Akcentem jsou cortenové balkony. Poslední podlaží je ustoupené, luxusní byty zde mají vlastní terasy.

Místo Brno
Rok 2021
Program Polyfunkční dům
Status DUR
Zast. plocha 1700 m²