Polyfunkční dům Brno

Brno

Polyfunkční budova vyplňuje vznikající proluku a nahrazuje ji novotvarem respektujícím uliční čáru. Návrh je v souladu se zásadami urbanistického plánování, podporuje zastavění intravilánu a zahušťování urbanistické struktury.

Hlavním záměrem bylo vytvoření kvalitní administrativní budovy, charakteristické svým vzezřením a snadno odlišitelné od běžné masové produkce. To vše při zachování maximální funkčnosti. Vzhledem k situaci sta­vebního pozemku, který vytváří předěl a průchod celým městským blokem, byl kladen důraz rovněž na volný průchod územím.

Objem stavby tvoří jednoduchá, šestipodlažní hmota z monolitického betonu a velkoformátových skleněných výplní, doplněná o rozšíření směrem do vnitrobloku. Výrazným výtvarným prvkem je prasklina odrážející pozici domu a parcely v rámci městského bloku, kterým řešená plocha prochází jako prvek rozdělující vše na poloviny. Z praktického hlediska slouží prasklina k prosvětlení komunikačního jádra. Dvorní fasáda je rytmizována balkony vystupujícími pravidelně z hlavní hmoty. Na úrovni prvního podlaží vybíhá z hlavního objemu hrot – hmota procházející do vnitrobloku a definující jeho rozložení, přirozeně vtahující a směřující člověka k průchodu. Dominantou umístěnou na pohledových osách je pak kruhová výseč s centrálně umístěným vzrostlým stromem.

Místo Brno
Rok 2020
Program Polyfunkční dům
Status Architektonická studie
Velikost 1000 m²
Tým Ing. arch. Daniel Kuda,
Ing. arch. Jakub Formánek,
Bc. Veronika Hudínková,
Bc. Petr Kotek