Polyfunkční dům Plotní

Brno

Bytový dům při ulici Plotní je polyfunkční stavbou v dynamicky se rozvíjející oblasti v blízkosti budoucího brněnského hlavního nádraží. Je manifestem městského domu – spojuje více forem využití. Stavba nabízí prostory pro maloobchod, administrativní plochy a bytové jednotky různého standardu – od garsonek po velkoryse řešené vícepodlažní byty s výhledem na panorama města.

Navržená hmota jasně definuje nároží budoucího městského bloku. Dle urbanistických zásad výškou graduje nad okolní objekty a vytváří tak reprezentativní nároží. Travertinem obložený parter tvoří především komerční plochy, vstupy a vjezdy do budovy. Následují 4 typická podlaží různého využití dekorovaná navenek jasně patrným okenním rastrem, bíle omítnuté. Poslední 2 podlaží jsou pro zvýraznění nároží ustoupena a tvoří jakousi korunu. Hodnotu záměru podtrhují zelené plochy, které jsou zřízené ve 3.NP a na střeše nejvyššího podlaží.

Místo Brno
Rok 2020
Program Bytový dům
Status Architektonická studie
Velikost 780 m²
Tým Ing. arch. Daniel Kuda,
Ing. arch. Jakub Formánek,
Bc. Veronika Hudínková