Bytový dům v Brně – Králově Poli

Brno

Nový bytový dům se nachází v místě původního jednopodlažního rodinného domku, zapomenutého v okolní zástavbě několikapodlažních bytových domů. Stavební parcela byla velmi úzká, domu ovšem nahrává rozvržení výškového členění města, které přisuzuje ulici vyšší zástavbu. Pětipodlažní stavba obsahuje celkem osm bytů, parkování v domě je řešeno automatizovanými zakladači. Uliční fasáda domu je metrická, doplněna světlými a v parteru tmavými kamennými obklady.

Místo Brno
Rok 2021
Program Bytový dům
Status DUR
Zast. plocha 146 m²