Polyfunkční objekt Kuřim

Kuřim

Stávající prostor komerční jednotky nacházející se při hlavní ulici Legionářská a Kuřimi přestal kapacitně i funkčně stačit potřebám investora. Návrh vytváří rozšíření komerčních prostor a z toho plynoucí lepší vybavenost pro okolí. Další součástí je nástavba, kdy na objektu vzniknou dvě nové bytové jednotky nabízející velkoryse řešený prostor doplněný o terasu. Přístavba je přístupná z úrovně ulice. Pro potřeby nových zákazníků a rezidentů byl rovněž přeřešen předprostor navazující na komunikaci. Vzhledem se jedná o citlivý zásah, nástavba I přístavba jsou opatřeny plochou zelenou střechou. Fasáda je občasně dekorovaná dřevěným obkladem.

Místo Kuřim
Rok 2019
Program Nástavba a přístavba
Status Projekt (DUR + DSP)
Velikost 270 m²
Tým Ing. arch. Daniel Kuda,
Ing. arch. Jakub Formánek
Spolupráce Ing. arch. Martin Kabát