Přístavba školky

Moravská Nová Ves

Hlavní myšlenkou soutěžního návrhu bylo propojit veškeré provozy do dobře fungujícího celku. Stávající solitérní objekt školky je zmodernizován a dispozičně upraven pro lepší funkční využití. Navržená hmota je částečně vklíněna stávající budovy a funkčně doplňuje areál o jídelnu, hernu a tělocvičnu se zázemím. Dále vzniká nový společný vstup pro obě části. Přístavba citlivě doplňuje solitérní objekt, nepřevyšuje jej výškou ani objemem, skokově se snižuje až na jednopodlažní hmotu a znovu navazuje na uliční čáru.

Návrh se nesnaží maskovat fakt, že se jedná o spojení dvou různých celků – naopak to jasným způsobem demonstruje. Stávající mateřská školka a veškeré provozy v ní alespoň částečně umístěny jsou barevně sjednoceny do jednoduché struktury. Nové části jsou materiálově odlišeny pro zřetelný rozdíl. Dominantní částí nového objemu je budova tělocvičny a herny konstruovaná z dřevěných CLT panelů ve tvaru lomenice. Spojnicí obou provozů je vzdušně působící krček.

Místo Moravská Nová Ves
Rok 2020
Program Školka
Status Soutěž
Velikost 1400 m²
Tým Ing. arch. Daniel Kuda,
Ing. arch. Jakub Formánek,
Bc. Petr Kotek,
Bc. Anna Goncharenko