Weinhaus

Ledce u Židlochovic

Malá obec Ledce se nachází přibližně 15 min cesty autem na jih od Brna. Stavební pozemek je situován na kraji obce v těsné blízkosti vinohradu. Parcela je poměrně svažitá, od přístupové cesty se svah ze dvou stran pozemku strmě zvadá až do výšky 2,5 metru, kde se láme a přechází v mírné stoupání až k horizontu.

Urbanistický koncept návrh spočívá v redukci vnější hmoty objektu, aby i přes svou velikost a umístění na kopci nevybočoval z okolní tradiční zástavby. Zároveň bylo žádoucí využít všech kladů, které vyvýšený pozemek ve svahu umožňuje.

Třípodlažní vila je složena ze tří hmot, poskládaných na sebe, kdy každý objem reprezentuje jedno podlaží a jednu zónu. Dům je zasazen do svahu, čímž je dosaženo, že každé podlaží má přímý vstup a výstup na terén. Do příkrého svahu jsou jako první hmota umístěny garáže a servisní prostory domu. Střecha garáží tvoří terasu pro druhé, společenské podlaží objektu. Nachází se zde hlavní obývací prostor, jehož protilehlé stěny jsou prosklené a umožňují průhled z terasy do vinohradu za domem. V zadní části podlaží částečně v podzemí umístěn bazén s malým wellness – pouze jedna stěna tohoto prostoru je otevřena do vinohradu. Třetí soukromé podlaží tvoří tubus přeložený napříč přes společenské podlaží. Na konci směrem do ulice je umístěna ložnice s překrásným výhledem do okolí, protože díky vyvýšení terénu se nachází nad úrovní střech okolních domů. Druhý konec tubusu přiléhá k terénu ve vinohradu a umožňuje tak kontakt s terénem.

Díky natočení velkých hmot kolmo k ulici a umístění některých částí pod terén není vila z žádného pohledu z okolí vidět v celém objemu, čímž se ztotožní s měřítkem okolních staveb.

Místo Ledce u Židlochovic
Rok 2017
Program Luxusní vila
Status Studie
Velikost 300 m²
Tým Ing. arch. Daniel Kuda