„Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.“ – Albert Einstein

Bruno Zevi ve své knize „Jak se dívat na architekturu“ nazývá architektonický prostor (tedy to, co je obaleno konstrukcemi) hlavní předností architektury. Budova by se neměla tvořit jen pouhým skládáním místností do dvourozměrného půdorysu. Vnitřek stavby jsou trojrozměrné prostory, schopné pojmout naši osobu, a to je taky pravý účel tohoto umění. Zde přichází na řadu architekt se svou schopností představit si, jaké budou prostorové hodnoty návrhu.

Na kvalitní architektonickou studii navazují precizní stavební výkresy. Pozornost má být věnována každému detailu. Stavba má být ekonomická, ekologická, funkční a krásná. To vše se dá shrnout pojmem elegantní. A přesně toho je třeba dosáhnout v každém projektu.

O mně

Ing. arch. Daniel Kuda (* 2. 1. 1991, Brno)

Studoval jsem na fakultě architektury VUT v Brně a Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Madrid ve Španělsku. V současné době jsem studentem doktorského studijního programu rovněž na fakultě architektury VUT v Brně. Na svém kontě mám několik publikací o progresivních konstrukcích v kontextu architektonického prostoru. V současné době se zabývám dřevěnými konstrukcemi typu gridshell.

PUBLIKACE
  1. PETŘÍČKOVÁ, M.; KUDA, D. Tendence současné architektury ve strukturálním pojetí díla. In Architecture in Perspektive. Martina Peřinková, Sandra Juttnerová, Lucie Videcká. 2018. s. 30-33. ISBN: 978-80-248-4236-3.
  2. KUDA, D. Tendence současné architektury ve strukturálním pojetí díla. In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 92-102. ISBN: 978-80-214-5664-8.
  3. KUDA, D. Konstrukce a architektonický prostor. In PhD Research Sympozium, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 82-88. ISBN: 978-80-214-5549-8