Domy Ledce – ulice Lipová

Ledce u Židlochovic

Stavební pozemek dlouhý přibližně 180 metrů a široký 45 metrů, se nachází ve východní části obce Ledce. Dosud oddělené části obce měly být právě v tomto prostoru propojeny. V urbanistickém návrhu byl kladen důraz na zachování současného charakteru vesnice, která je tvořena sevřenou zástavbou podél hlavních ulic. Navržená velikost a tvar pozemků odpovídá historickému záhumenkovému členění, kratší strana přiléhá ke komunikaci, která je navržena jako obytná zóna. Rodinné domy vychází z tvarových zákonitostí okolní zástavby. Jedná se o jednoduché stavby na obdélníkovém půdorysu se sedlovou střechou. Z důvodu konfigurace území vzhledem ke světovým stranám a polohy pozemku mezi říčkou a terénním zlomem byly domy natočeny kolmo k ulici. Došlo tak k většímu otevření objektu do zahrady a lepšímu splnění požadavků na současné bydlení. Charakter sevřené zástavby je dosažen přístřešky, které jsou navrženy až na hranici pozemku. Předpokládá se, že některé pergoly budou časem nahrazeny garážemi nebo přístavbami k objektům, čímž dojde k celkovému uzavření zástavby. Rodinné domy mají v závislosti na poloze hlavní východní nebo západní fasádu, která je maximálně otevřena do zahrady. Tento prostor je doplněn o terasu z dřevěných prken. Severní fasáda je částečně otevřena a umožňuje výhled do dvorní části pozemku směrem k řece.

Místo Ledce u Židlochovic
Rok 2018
Program Obytná zástavba
Status Projekt (DSP)
Velikost 12 x 125 m²
Tým Ing. arch. Daniel Kuda,
Ing. Stanislav Mikeš
Web domyledce.cz